Öğrenci Kulüpleri

Kulüp etkinlikleri, her yıl öğrencilerin istekleri ve öğretmen yönlendirmeleri ile oluşturulmaktadır. Kulüp etkinliklerinde, bir yandan öğrencinin beceri ve yetenekleri geliştirilirken diğer yandan sosyal gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Kulüp çalışmalarımız her hafta Cuma günü 9. derste yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ailesi ile birlikte karar vermiş olduğu kulübe katılabilmektedir.

Girişimcilik Kulübü:

Öğrencilere 'doğru problemi tespit etmek ve çözümü konusunda doğru adımlar atabilme' yetisini kazandırmaktır. Kulüp çalışmalarında hayatlarının ev, okul, yaşadıkları il dahil her alanında problem tespitine yönelik çalışmalar yapacaklar ve çözümleri hayata geçirecekler. Ankara ile eş zamanlı alacağımız 8 atölyelik bir çalışmamız olacak. Ankara okuluna canlı bağlantılarla eğitime katılacağız. Dönemde 1 ya da senede 1 ODTÜ okullarının birinde düzenlenecek girişimcilik zirvesine katılacağız. Bunların dışında kalan zamanlarımızda öğrencilerle girişimcilerin hikâyelerini araştıracak, ulaşabildiğimiz ölçüde onları okula davet edecek, KOSGEB, Ticaret Odası gibi kuruluşlardan yararlanacak, finansal okur yazarlık, sunum teknikleri ve 21.yüzyıl becerileri üzerine çalışacak ve öğrencilerin hastane başhekimleri, banka müdürleri, hatta belediye başkanı ile bire bir görüşüp röportaj yapmaları için ön ayak olmaya çalışacağız. Kulüp öğrencilerin yönlendirmelerine açık olacak, haftanın konusunu ya da çalışmasını birlikte belirleyeceğiz.

Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü:

Bilimsel araştırma ve yarışmaların temellerini atmak adına makale yazım, referans yazım, bilim insanları ile (üniversite öğretim görevlileri, çeşitli meslek grupları… vb.) video konferanslar yapılmasını, üniversitelerle iş birliği yapılması (üniversite laboratuvar çalışmalarının yerinden gözlenmesi ve /veya video bağlantılar) ve yarışma takvimi oluşturarak temel oluşturacak çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

Bilişim ve İnternet Kulübü:

Bilişim, kısaca, “teknoloji ve bilgi kullanılarak üretilen sonuçlar” olarak tanımlanabilir. Bilgi ve hesaplamayı bir araya getiren bilim dalıdır. Bilişimin birkaç yönü vardır; bilgisayar yazılımı ve donanımı, bilgisayar kullanıcısı ve bilgi toplumu gibi… Bilgi ile teknoloji dünyası arasında köprü vazifesi görür. Bilişim; verileri aktarma, saklama ve çeşitli algoritmalarla işleme yapabilen matematiksel cihazlar tasarlar. Diğer bilim dallarındaki olguları ve süreçleri ve algoritmalar aracılığı ile işleyerek, soyutlaştırır. Her türlü bilgisayar donanımı ve her çeşit yazılım, bilişimin bir parçasıdır.

 • Bilinçli teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirme,
 • Bilişim suçlarına karşı insanları uyarma,
 • Güvenli Sosyal medya kullanımı,
 • Temel bilgisayar kullanımı,
 • En son çıkan teknolojilerin tanıtımları kulübümüzün amaçlarındandır.,

Yabancı Diller Kulübü:

Araştırma yapma ve topluluk önünde konuşma, liderlik becerilerini geliştirmek, dünya vatandaşı olan öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak doğrultusunda iki alanda dönüşümlü olarak çalışmalar yürütülmektedir.

Bu alanlardan; eTwinning / Erasmus Plus çalışmaları kapsamında Öğrencilerin Yabancı Dil becerilerinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) geliştirilmesi, Öğrenci merkezli eğitim yönteminin uygulanması, Sorumluluk becerisinin geliştirilmesi, Kültürel değerlerin tanınması, tanıtılması, Kültürlerarası hoşgörünün kazandırılması, Grup Çalışması yapabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İkinci alanımız; Model Birleşmiş Milletler (MUN) ise BM sisteminin bir simülasyonudur. Uluslararası barışın korunması, ülkelerin ekonomik ve sosyal ilerlemelerinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin benimsenmesi ve gelişimi gibi amaç ve ilkeler etrafında; öğrenciler ulusal kimliklerinden sıyrılarak temsil edilecek ülkelerin büyükelçileri rollerini üstlenirler. Dünya gündeminde yer alan başlıkların yer aldığı platformda söz konusu ülkenin ulusal çıkarlarının zedelenmemesi doğrultusunda sorunları tartışarak genç bir bakış açısıyla çözümler üretirler. MUN, dünya hakkında bilgi sahibi olmak için eğlenceli bir yoldur. Bu kulübümüze katılan öğrenciler:

 • Araştırma yapma,
 • Topluluk önünde konuşma yapabilme,
 • Takım çalışması yapabilme,
 • Yazma ve münazara becerisini edinebilmektedir.

Kültür ve Edebiyat Kulübü:

Edebiyat Kulübü, NİÇEV Liselerinde okumaktan ve yazmaktan zevk alan kişilerin bir araya geldiği kulüptür. Yazılı kültürün her türüyle ilgilenir. Okunanlar üzerinde düşüncelerin üretildiği, paylaşıldığı sıcak bir ortam yaratmayı hedefleyen bu kulüp, katılımcılarının ufuklarını genişletmek ve yaşamla edebiyat arasında güzel bir iletişim kurmak için pek çok yazar ve şair söyleşisi yapmayı amaçlar. Niteliksel olarak gelişmeyi ve ilerlemeyi hedefleyen kulüp her yıl yeni ve farklı etkinliklerle yoluna devam etmeyi sürdürecek.

Tiyatro Kulübü:

Öğrencilerin gösteri sanatlarına olan ilgisini arttırmak ve sahnede, seyirci önünde yeteneklerini sergilemelerine imkân sağlayarak öz güvenlerini pekiştirmek için kulüp öğrencilerimize tiyatro sanatı tanıtılır. Sahne kurallarını öğrenmeleri sağlanır. Bir oyun metnini sahnelemelerine imkân verilir. Yetenekleri doğrultusunda oyunculuk deneyimi kazandırılır.

Müzik Kulübü:

Koro ve Vurmalı Çalgılar gruplarından oluşan müzik kulübümüz; öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirip yönlendirerek onlara müziği sevdirmeyi, yeteneklerini geliştirmeyi, çok sesli söyleme ve çalma alışkanlıkları kazandırmayı, koro ve vurmalı çalgı çalışmaları ile toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamayı, yeteneklerini fark ederek kendilerine güven kazandırmayı amaçlamaktadır.

Sosyal etkinlik faaliyetlerinin temel taşlarından olan müzik kulübümüz, okul kapsamında yapılmakta olan bütün etkinliklerde aktif rol almaktadır.

Öğrencilerimizin çaldığı, söylediği ve dinlediği eser hakkında fikir sahibi olan ve yorumlayabilen, çağdaş müzik eğitimine ayak uydurabilmiş, takım ruhu ve bilinci kazanmış bireyler olabilmeleri müzik kulübümüzün temel hedeflerini oluşturmaktadır.

Halk Oyunları ve Spor Kulübü:

Kültürel değerlerin yaşatılması, yaygınlaştırılması, sevdirilmesi, nesillere aktarılmasının yanı sıra öğrencilerimiz arasında dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma duygularını, oynayanlar üzerinde, milli gurur ve coşkunun güçlendirilmesine katkı sağlamakta olan Halk oyunları çalışma grubumuz ulusal/uluslararası yarışma ve etkinliklerde görev almayı amaçlamaktadır. Spor kulübü olarak, öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra, liderlik becerilerini, sorumluluk duygularını güçlendirmek ve sporu bir yaşam felsefesi olarak benimsemelerine katkı sağlamaktır.

Akıl, Zekâ Oyunları ve Matematik Kulübü:

Bilgi gerektirmeyen, mantık, matematiksel ve hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir.

 • Öğrencilerimizin düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak,
 • Sayısal, görsel ve mantıksal oyunları öğrenme fırsatı verip, düşünen, sorgulayan, çözümleyen öğrencilerin becerilerini geliştirmektedir.
 • Zekâ ve sabır, zekâ oyunlarını çözmek için gereken iki ana yetenektir. Öğrencilerimizin bu yeteneklerini geliştirmek için çalışmalar yapılacaktır.

Kulüp Kazanımları:

 • Mantık yürütmeyi geliştirir.
 • Tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini öğretir ve geliştirir.
 • Hafızayı güçlendirir.
 • Hatalardan ders çıkarmayı öğretir.
 • Sosyal yönü geliştirir.
 • Araştırma becerisi kazandırır.

Gezi Tanıtım ve Turizm Kulübü:

Öğrencilerimizin öncelikle yakın çevrelerini tanımalarıdır. Ülkemiz, ortak mirasa konu olan pek çok turistik değeri barındırmaktadır. Bu kulüpte öğrenciler bu değerleri tanıyacak, fark edecek ve böylece sahip çıkmak için istek duyacaklardır.

Ülkemiz sadece deniz turizmi açısından değil inanç, sağlık ve kültür turizmi açısından da çok zengin bir ülkedir. Kulüp öğrencilerimize bu anlamda farklı bakış açıları getirmeyi amaçlamıştır. İlimizin ve çevre illerin gezilip görülecek yerleri araştırılarak geziler yapılacaktır.

Geleneksel Sanatlar Kulübü:

Öğrencilerimizle Türk kültürünün geçmişten günümüze sanata bakış açısını, bunun için yaptığı planlamaları öğrenmeye ve uygulamaya çalışacağız. Amacımız Türk kültürünü yalnızca akademik anlamda ele almanın ötesine taşıyıp uygulama imkânı dâhilinde uygulamalar yapıp öğrencileri kültürleri ile daha yakından tanıştırmak olacak. Bu kapsamda öğrencilerimizle ilk etapta geçmişten günümüze sanatlarımızın tanıtımını yapıp mümkün olan sanatları (Ebru, çini sanatı...) kulübümüz dâhilinde icra edilmektedir.

Sosyal Sorumluluk ve Etik Kulübü (Değerler Kulübü):

Çevremizi koruyalım, yaşlılara yardım etmek gerekir, dürüstlük önemlidir, her şeyin başı sevgidir, başkasının hakkını almamalı... bu vb. sözleri söylerken, bazılarımız değerler eğitimi, bazılarımız ahlak eğitimi, bazılarımız karakter eğitimi, bazılarımız etik eğitimini kastediyoruz. “İyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin” gibi kelimeler, davranışlarımıza yön veren ilkelerimizi ve değerlerimizi ifade etmektedir. Dolayısıyla, değer, ahlak, moral, etik, karakter derken, insanın toplum içinde yaşama kurallarını ve bireysel yaşama ilkelerini söylemek istiyoruz.

Sevgi, saygı, dürüstlük, paylaşma, iş birliği, hoşgörü, önyargısız yaklaşma, şiddetten kaçınma vb. konuları kapsayan çeşitli grup etkinliklerinden de yararlanarak bu kavramlar konusunda düşündürmek, hayatın içinden uygulamalarla da destekleyerek sizlerde sosyal sorumluluk bilinci ve etik değerler algısı geliştirmeyi hedeflemekteyiz.