Günlük Program

  • Okullarımızda eğitim - öğretim sabah 08:45’de başlar.
  • Öğrenciler günde 8 saat ders ve bir saat ödev pekiştirme, paylaşım ve kulüp olmak üzere haftada toplam 45 saat okulda bulunurlar.
  • Okulumuzun bir sonraki yıl için uygulayacağı çalışma takvimi MEB Çalışma Takvimi göz önüne alınarak planlanır. MEB tarafından yapılan takvim dışı değişiklikler ve/veya ertelemeler okul takvimimize de yansıtılır.
  • 4. sınıflarımızdan başlayarak genel sınav uygulaması yapılır. Sınav tarihleri her dönemin başında belirlenip yazılı olarak öğrencilere dağıtılır.
  • Okulumuzda 10’ar dakikadan az olmamak üzere teneffüs, 45 dakikadan az olmamak üzere öğle yemeği arası, 15 dakikadan az olmamak üzere ikindi kahvaltısı araları verilmektedir.
  • Sınıflarımız, yıllar içinde bir sistem haline gelen ve öğretmenler kurulunda alınan kararlar doğrultusunda oluşturulur. Kız-erkek öğrenci sayıları, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri, seçmeli ders tercihleri ve PDR önerileri doğrultusunda sınıf listeleri hazırlanır. Sınıf listeleri ilan edildikten sonra değişim yapılmaz.Tüm öğretmenlerimiz okullarımız tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda çalışmalarını sürdürürler, bu nedenle okullarımızda hiçbir şekilde öğretmen/sınıf ayrımı yapılmaz. Oluşturulan sınıflar yine kurayla isimlendirilir. Dolayısıyla sınıf başarı düzeyinin alfabetik sıralamaya göre belirlenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Eğitimsel ilkelerimiz nedeniyle seviye sınıfı uygulaması yapılmamaktadır.