Rehberlik Hizmetleri

PDR birimlerimiz, öğrencilerin kendini anlamasına, gerçekçi kararlar almasına, var olan becerilerini geliştirmesine, problemlerini çözmesine, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlamasına, böylece kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

İlkokul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı doğrultusunda öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin takip edilmesi ve desteklenmesine yönelik aşağıdaki çalışmalar yapılır.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencileri tanımak amacıyla bireysel görüşmeler ve sınıf gözlemleri yapılmakta, öğretmen ve aileden bilgi alınmaktadır. 

Bireysel ve Grup Görüşmeleri

Öğrencileri daha yakından tanımak, yeteneklerini keşfetmek, bireysel özellikleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yıl boyunca sürdürülmektedir.

Oryantasyon Çalışmaları

Ana sınıfından 1. sınıfa, 2. sınıftan 3. sınıfa geçişlerde tüm öğrencilere ve okulumuza yeni katılan öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin merak ettikleri sorular, sistem değişiklikleri ve okul tanıtımı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra okula uyumda güçlük yaşayan öğrenciler bireysel olarak takip edilmektedir.

Sosyal Beceri Çalışmaları

Arkadaşlık, iletişimi başlatma ve sürdürme, dinleme, paylaşma, yardımlaşma, iş birliği, uygun dokunma, öfke ile baş etme, çatışma çözme gibi konularda sosyal beceri çalışmaları bireysel ve sınıf düzeyinde yapılan etkinliklerle sürdürülmektedir.

Akademik Destek Çalışmaları

Öğrencileri akademik alanda desteklemek amacıyla bireysel ve sınıf düzeyinde sınav kaygısı, etkili ders çalışma, zamanı planlama konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Yaşam Becerileri Eğitimi

Tüm düzeylerde yaşam becerileri eğitimi programı disiplinler arası bir çalışma olarak sürdürülmektedir.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Çalışmaları

Bireysel farklılıklara yönelik olarak sınıf içi çalışmalarda eğitimsel-öğretimsel uyarlamalar yapılmaktadır. Bireysel gereksinim doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanmaktadır.

Öğretmene Yönelik Çalışmalar

Görüşme Saatleri

Sınıf öğretmenleri ile yapılan haftalık görüşme saatlerinde öğrencilerin gelişim süreçleri paylaşılarak takibi yapılmakta ve sınıf içi etkinlikler planlanmaktadır.

Akademik Destek Çalışmaları

Akademik başarı kapsamında bireysel farklılıklara yönelik uyarlama çalışmaları için öğretmenlerle iş birliği yapılarak Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) hazırlanmaktadır.

Yaşam Becerileri Eğitimi Programı

Tüm düzeylerde Yaşam Becerileri Eğitimi Programının disiplinler arası bir çalışma olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi sağlanmaktadır.

Sınıf Öğretmenleri Çalışmaları

PDR Servisi çerçeve planı doğrultusunda düzey programları hazırlanarak, uygulanacak materyaller dosyalar halinde sınıf öğretmenlerine verilmektedir. Sınıfların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan çalışmalar sınıf öğretmenleriyle ortaklaşa yürütülmektedir.

Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

Gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları kapsamında öğretmenlere öğrencilerin yaş gelişim özellikleri hakkında sunumlar odak grup çalışmaları ve bültenler hazırlanmaktadır.

Veliye Yönelik Çalışmalar

Gelişimsel özellikler ve ihtiyaç duyulan diğer konularda bireysel görüşmeler yapılmakta; bültenler aracılığıyla velilerimiz bilgilendirilmektedir. Her düzeyde, ihtiyaç duyulan ve küçük gruplarla daha etkili bir şekilde paylaşılacağı düşünülen konularda odak grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Veli Söyleşileri

Gelişim özellikleri, anne-baba tutumları gibi konularda düzenlenen söyleşiler, ilgili düzeylerin psikolojik danışmanları ve çeşitli zamanlarda okulumuza davet edilen uzmanlar tarafından yürütülmektedir. 

Veli Odak Grup Çalışmaları

Benzer sorunları yaşayan velilerin paylaşımlarını artırarak bu sorunların çözümünde gelişimsel özellikler doğrultusunda velilerimize küçük çalışma grupları ile destek olmak; her düzeyde sıklıkla yaşanan ebeveyn-çocuk sorunlarının çözümüne yönelik davranış ve tutumları uygulama örnekleri ile tanıtmak ve benimsetmek amacıyla odak grup çalışmaları düzenlenmektedir. 

Sevgili Velilerimiz, okul-aile iş birliği ve tutarlılığı eğitim sürecinde kritik bir öneme sahiptir. Unutmayalım ki, her aile ve çocuk biriciktir. Bu nedenle ihtiyaç duyduğunuzda zaman kaybetmeden bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz.