Okul Aile Birliği

Img

Okul Aile Birliği, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak üzere kurulur.

Görevleri

  • Öğrencileri, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.

  • Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak.

  • Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak.

  • Kurs, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinliklerde okul yönetimi ile iş birliği yapmak.

  • Okul yönetimi ile iş birliği yaparak belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak.

2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Yönetim kurulu

  • DENİZ DOKUZOĞLU
  • NEFİSE YEŞİLDAL
  • GÜLDEN SANDUVAÇ
  • BİLGE DURMAZ
  • ESRA ÜNER KOÇ