Branş Dersleri

Öğrencilerimizin, ders başarısı ve not kaygısı duymadan sadece ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda faaliyet alanlarını belirlemelerine fırsat tanımak amacıyla okulumuzda sosyal, kültürel ve sportif etkinlik programları yıllardır uygulanmaktadır.

Branş derslerimizde, yaşamlarının henüz ilk yıllarında olan çocuklarımıza hayatı bütün yönleriyle keşfedebilecekleri bir ortam oluşturmaya çalıştık. İlgileri erken açılmış, küçük yaşlarda kendini keşfetmiş olan çocuğun sonraki yıllarda yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü geliştirip başarılı bir düzeye ulaşabileceği gibi kendisi için iyiyi, güzeli ve doğruyu seçme becerisi kazanacağı da bir gerçektir. Amacımız öğrencilerimizin yeteneklerini ve becerilerini erken yaşta fark etmek ve sonraki yıllarda kendini bilen ve geliştiren, özgüvenli bireyler olmalarını sağlamaktır.

Ana sınıflarımızda alanında uzman, lisans mezunu branş öğretmenlerimiz tarafından;

 • Seramik
 • Drama
 • Orff
 • Bilgisayar Eğitimi
 • Görsel Sanatlar
 • Basketbol
 • Müzik
 • Beden Eğitimi
 • Bilime Yolculuk
 • Satranç

olmak üzere 10 farklı alanda çalışmalar yürütmekteyiz.

 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000
 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000