Okul Öncesi Eğitim ve Öğretim

Okul misyonumuz doğrultusunda, yüksek kalitede eğitim-öğretim sağlayarak sorgulayan, kendini gerçekleştiren, sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayan, demokrasiye inanan, bilimin ışığında Atatürkçü düşünceyi özümsemiş küresel vatandaşlar yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Ana sınıflarımızda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kazanım ve gelişim göstergeleri doğrultusunda hazırlanan “Okul Öncesi Eğitim Programı” uygulanır. Öğrenci ihtiyaçları göz önüne alınarak hedefler genişletilir.

Okul öncesi eğitim çocukların gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Çocuklar tüm zeka alanlarına sahip olarak dünyaya gelirler ancak kişisel gelişimleri açısından ilk beş yaş çok büyük önem taşır. Bu dönemde hayatlarının kalan kısmına oranla çok daha hızlı bir şekilde öğrenecekleri için bilişsel, sosyal ve duygusal becerileri artar. Bu beceriler onların kişisel ve profesyonel hayatlarındaki başarı ya da başarısızlıkların temelini oluşturur. Yapılan bilimsel araştırmalar çocuk beyninin ilk beş yılda şaşırtıcı bir hızla geliştiğini kanıtlamıştır. Dolayısıyla bu dönemde çocuklar dış uyaranlara karşı hassastır. Dış uyaranların başında aile gelir. Diğer uyarıcılar ise sosyal çevre ve okul öncesi eğitim ortamıdır. Ailenin etkisi iki yaşına kadardır. Sonrasında aile fertlerinin ekonomik ve sosyal sorumluluklarından kaynaklanan nedenlerin yanı sıra bu yaştan sonrası için gereken akademik birikimden yoksunluk bu etkiyi azaltır. İşte tam bu dönemde çocuk beyninin yüksek hızlı öğrenme kapasitesinin boşa gitmemesi için kalitesi belirgin bir okul öncesi eğitim programına katılması gerekir. Bu bilinçle hareket eden okulumuzda çocukların kendi tercihlerini yaparak karar alma becerilerini geliştirmelerine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerini geliştirmelerine destek verilir. Çocukların, yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine saygılı bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir. Okul öncesi dönemde amaç bilgi öğretmek değil, bilgiyi öğrenebilmesi için gerekli becerileri çocuğa kazandırabilmektir. Ana sınıflarımızda yapılan çalışmalarla temel deneyimlerin geliştirilmesi hedeflenir. Bu doğrultuda öğrenciler çok yönlü olarak değerlendirilir. Problem çözme ve oyun temelli etkinliklere yer verilir. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında kendi hazırbulunuşlukları içinde gelişmeleri desteklenir. Süreç içinde yapılan tüm çalışmalar öğrenci merkezlidir. Temelde etkin öğrenme hedeftir. Bu doğrultuda tek bir eğitim anlayışına bağlı kalmak yerine öğrenci ihtiyacına göre birleştirilmiş bir eğitim yaklaşımı benimsenir. Sınıflarımızda sınıf öğretmenlerimizle birlikte yardımcı öğretmenler görev yapar.

GELİŞİMSEL TAKİP ARAÇLARIMIZ: Yıl boyunca rutin aralıklarla yapılan ölçme çalışmaları ile 48-69 ay aralığındaki öğrencilerimizin gelişimleri en iyi şekilde analiz edilmektedir.

 

 • Anekdot Kayıtları​
 • Sosyal Beceriler Değerlendirme Formu​
 • Bracken Temel Kavram Ölçeği​
 • Genel İzleme ve Değerlendirme Envanteri
 • Ara Değerlendirme Formu​
 • E-okul Gelişim Raporu​
 • Sayı Hissi Değerlendirme Formu​
 • Birlikte Düşünelim Değerlendirme Formu
 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000
 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000