Etkinliklerimiz

Etkinliklerimiz

Ürün Dosyası Sunumu

Ana sınıflarında, öğrencilerimizin yıl boyu gelişimlerini izleyebildiğimiz "Ürün Dosyası Sunumu"; öğrencilerimiz, velileri ile çalışmalarını yıl sonunda paylaşmaktadırlar.

 

Yazar Söyleşileri

Öğrencilerimizin yıl boyunca keyifle okuduğu kitapların yazarları ile buluştuğu "Yazar Söyleşileri" düzenlenmekte, okulumuza davet edilen ünlü yazarlar öğrencilerimizle söyleşiler yapmaktadır. Kitap okumanın keyfi, ünlü yazarlarımızın öğrencilerimizle yaptığı söyleşilerde paylaşılmaktadır.

 

Uzman Konuklarla Söyleşiler

Tüm seviyelerde, ders kazanımları doğrultusunda uzman konuklarla söyleşiler planlanmaktadır. Bu söyleşilerin, öğrencilerimizin eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamasına özen gösterilmektedir.

 

Sanat Günleri

Sanat Günleri; öğrencilerin yıl boyunca yapmış oldukları sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sergilendiği bir platformdur. Öğrencilerin yıl boyunca yapmış oldukları sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sergilendiği bir platformdur.

 

Ailemle Etkinlik Günü

Velilerimizle öğrencilerimizi okul ortamında bir araya getirmek amacıyla dönemde bir kere aile katılım etkinlikleri planlanır. Tüm zümrelerle iş birliği içinde yapılan planlama doğrultusunda ailelerimiz çocukları ile okul ortamını yaşama fırsatı bulurlar.

 

Okul Dışarıda Günü

Öğrenmeyi açık havaya taşıyan "Okul Dışarıda Günü" açık havada oynamayı ve öğrenmeyi kutlamak ve ilham olmak için yapılan küresel bir etkinliktir. Tüm seviyelerde, Mayıs ayının 3.haftası öğrencilerimizin katılımı ile açık hava etkinlikleri gerçekleştirilir.

 

Satranç Turnuvası

Ana sınıfı ve 1.,2.,3, 4. sınıf öğrencilerinden satranç oyununa ilgisi olan öğrencilerimiz arasında her yıl Satranç Turnuvası düzenlenir.

 

Yüz Gün Etkinliği

Öğrencilerimiz okulda geçirdikleri günleri sayarak ve işaretleyerek 100 günde sayıların birbirini nasıl takip ettiğini, birçok kavram ve nesneyi tanıyarak ve öğrenerek 100 yaratıcı tema üzerinde çalışıp 100.günün sonunda düzenledikleri parti ile 100 gün etkinliğinin coşkusunu yaşıyorlar.

 

Steam Etkinlikleri

Eğitim alanında öğrenci, öğretmen, eğitim ortamları, eğitim araç gereçleri, yöntem ve teknikler çağın gereksinimleri doğrultusunda sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Bu eğitim programları arasında STEAM eğitim programı uygulamaları dikkat çekmektedir. 21.yy teknolojik ve mühendislik alanının hızlı gelişmesi, mesleklerin ve iş olanaklarının sürekli değişmesi, dünyada STEAM uygulamalarının, okullarda eğitim programlarıyla desteklenmesine neden olmuştur. Okulöncesi eğitimde de STEAM eğitim uygulamaları gerçekleştirilmektedir. STEAM eğitim programı fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik konularının bütünleşmesinden oluşmaktadır. Okulumuzda, çocukların bilişsel, dil, toplumsal, duygusal ve sanatsal gelişimlerini destekleyen resimli çocuk kitapları, fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) etkinlikleriyle yapılandırılarak kullanılmaktadır.

 

P4C Temelli Felsefe Etkinlikleri

Çok güçlü bir soru sorma zekâsı potansiyeline sahip bu yaş grubu çocukların, potansiyellerini ortaya çıkarmaları açısından ana sınıflarımızda P4C Temelli Felsefe Uygulamaları yürütülmektedir. P4C Temelli Felsefe etkinlikleri bu eğitimi alan rehber öğretmenimiz tarafından da desteklenmektedir.

 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000
 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000