Öğrenci Gelişimi

Öğrenci Gelişimi

Anasınıflarımızda 48-69 ay aralığındaki öğrencilerimize yapılan yıl boyunca rutin aralıklarla devam eden ölçme çalışmaları öğrencimizin gelişimini en iyi şekilde analiz etmemize yardımcı olur. Öğrencilerimizin farklı gelişim alanlarında hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek için çeşitli ölçeklerle tanıma çalışmaları yapılır.

 

Bracken Temel Kavram Ölçeği:

Çocukların kavram gelişimlerinin değerlendirilmesi çocuklara uygulanacak eğitim programlarının yapılandırılmasında katkı sağlayacağı gibi çocukların kavram bilgisi açısından bilgi düzeylerini ortaya koyması açısından da önem taşımaktadır. Çocukların okul olgunluğu açısından değerlendirilmeleri çocuğun formal eğitime başlamadan önce eksiklerinin belirlenmesini sağlayarak çeşitli alanlarda desteklenmesine imkan sağlayacaktır. Bu nedenle okul öncesi dönemde çocukların ilkokul eğitimine başlamadan önce kavram gelişimi açısından değerlendirilmesinin yararlı olacağı kanaatiyle 11 alt testten ve 308 maddeden oluşan Bracken Temel Kavram Ölçeği'ni kullanmaktayız.

 

Frostig Görsel Algı Testi:

Uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama ve görsel algılamayı saptamaya yönelik bir performans testidir. Bu test ile çocukların görsel algılama becerileri değerlendirilmektedir.

 

Çoklu Zeka Envanteri (TIMI):

Zekâ, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenek ve beceriler bütünüdür.

 

Öğrencilerimizin:

Alanlarında becerilerini ölçmek için kullanılan bir envanterdir.

 • Sözel-Dilsel Zekâ
 • Mantıksal-Matematiksel Zekâ
 • Görsel-Mekansal Zekâ
 • Bedensel-Kinestetik Zekâ
 • Kişisel-İçsel Zekâ
 • Kişiler arası-Sosyal Zekâ
 • Müziksel-Bitmik Zekâ

 

Temel Sosyal Beceriler:

Öğrencilerimizin dinleme, kendini ifade etme, yönergeleri takip etme, yardım isteme, duygularını gerekçeleriyle uygun şekilde ifade etme, nezaket sözcüklerini kullanma, sabırla bekleme, grup etkinliklerinde işbirlikçi davranma gibi temel sosyal becerilerini sergilemesini beklediğimiz öğretmene öğrencisini yakından tanıma fırsatı veren bir değerlendirme formudur.

 

Öz Değerlendirme

Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olan değerlendirme formudur.

 

Ara Karne:

Kasım ve nisan aylarında İngilizce ve okul öncesi öğretmenleri tarafından doldurulan değerlendirme ölçeğidir.

 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000
 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000