ÖĞRETMEN-VELİ İLETİŞİMİ:

Sağlıklı bir öğretmen-veli iletişiminin güçlü bir zemine oturtulması için hem anne babanın hem de öğretmenin karşılıklı güven duygusu içinde olmaları gerekmektedir. Anne baba öğretmenin destekleyici ve rehberlik edici rolüne, akademik bilgi ve deneyimlerine güvenmeli, öğretmen ise anne babanın çocuğun eğitim yaşantısına katılımının içtenliğine ve kararlılığına güvenmelidir. Öğrencimizi ebeveyni dışında farklı bir kişinin alması durumunda, bilgilendirme yapılması gerekmekte ve teslim sırasında kimlik kontrolü yapılmaktadır. Öğrencilerimizle ilgili bilgi değişikliklerin (adres, telefon, sağlık durumu, e-posta vb.) müdür ve sınıf öğretmeni ile paylaşılması gerekmektedir

Öğretmen- veli iletişiminin mail yolu ile yapılması (Öğretmenlerimizin mail adreslerine ve veli görüşme saatlerine okul web sayfasından ulaşabilirsiniz.)​

 • Veli talebi​

 • Öğretmen talebi​

 • Müdür talebi​

 • PDR talebi 

göz önünde bulundurularak iletişim halinde olmanın çocuk açısından önemli olduğu bilinmektedir.

 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000
 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000