Fiziksel Ortamlarımız

BİLGİSAYAR LABORATUVARI

Okullarımızda bilgisayar destekli eğitim yapılmakta ve bilgisayar eğitimi için derslikler bulunmaktadır. Bu dersliklerde öğrencilerimizin, son teknoloji ile iç içe olmaları sağlanmaktadır. Okulumuzdaki tüm bilgisayarların ağ/donanım ve yazılım gereksinimlerinin saptanması, edinilmesi, kullanıma açılması, donanım ve yazılım bakım işletiminin yapılması, kullanım desteğinin verilmesi faaliyetleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından yürütülmektedir.

 

FEN LABORATUVARI

Fen Laboratuvarlarımız, yüksek teknolojinin talep ettiği tüm laboratuvar malzemeleri, akıllı tahtalar ile donatılmıştır. Laboratuvarlarımızda uygulanan deneylerde amaç, bilimi tanıtmak ve sevdirmek, günlük yaşantımızda çevremizde gördüğümüz olayları sorgulayan, nedenlerini araştıran bireyler yetiştirmek, bunu yaparken de bilimin eğlenceli yönünü öğrencilerin keşfetmesine yardımcı olmaktır.

 

Derslik olarak düzenlenmiş laboratuvarlarda yapılan deneyler, konuların daha iyi kavranmasını sağladığı gibi, aynı zamanda bilimsel yöntem kullanılarak öğrencilerin verilen talimatları uygulama, hipotez kurma, bunu test etme, veri toplama ve sonuca varma gibi becerilerinin gelişmesi için ortam sağlamaktadır.

 

KÜTÜPHANE

Kütüphanemiz, okulun öğrenim merkezi olarak her konuda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından başvurulan bir kaynak durumundadır. Kütüphanelerimizde öğrencilerin düşünme kapasitelerinin geliştirilmesine yardımcı olacak, ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, ders programlarını ve bilim, sanat, spor vb. alanlardaki ders dışı faaliyetlerini destekleyici nitelikte birçok kitap, süreli yayın ve ansiklopedi bulunmaktadır.

Kütüphanemiz okuma araştırma etkinliklerinin yanı sıra, drama, söyleşi ve dinletiler için de her an kullanıma hazırdır.

 

SPOR ALANLARI

Okulumuzda, tüm öğrencilerimize dostluk ve sevgi ile birlikte, spor yapma alışkanlığı kazandırmak temel amaçlarımızdan biridir. Beden Eğitimi dersleri ve spor faaliyetleri ile öğrencilerimizin, bu alanla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları edinebilmeleri, sporun sağlığa olan yararını kavrayabilmeleri, sorumluluk alma, kendine güven duyma ve liderlik yeteneklerini kazanabilmeleri hedeflenmiştir. Beden Eğitimi dersleri, takım çalışmaları, kurslar ve benzeri etkinliklerimiz açık ve kapalı spor alanlarımızda yapılmaktadır.

Okulumuzda,

Kapalı spor salonu

Ana sınıfı spor salonu

Çim saha

Basketbol ve voleybol alanları bulunmaktadır.

 

YEMEKHANELER

 

Okulumuzda,
 • Anasınıfı sınıf öğrencilerimizin,
 • 1., 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin,
 • Ortaokul ve lise öğrencilerimizin farklı zaman dilimlerinde kullandığı iki ayrı yemekhane bulunmaktadır.

Ayrıca lise öğrencilerimiz okul kantininden yararlanabilmektedir. İlkokul öğrencilerimizin kantini kullanmalarına izin verilmemektedir.

 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000
 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000