İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Hizmetleri AŞ, bağlı okullar ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları; Atatürk İlkelerini ve bilimsel düşünceyi benimsemiş, kurum misyon ve vizyonuna sahip çıkan, değişim ve gelişime açık, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı etkin kullanan, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağını bünyesine kazandırmayı ve istihdam ettiği bu kaynağın kalıcılığını, mutluluğunu ve verimliliğini sürdürmeyi kendine ilke edinmiştir.

 

Bu kapsamda;

 • Okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli işgücüne hızlı erişim sağlayabilmek amacıyla zengin ve kaliteli bir aday veri tabanı oluşturmak,
 • Konusunda yetkin, motivasyonu yüksek, yenilikçi ve değişimlere açık çalışan profilinin sürekliliğini sağlamak,
 • İşe alım, ücretlendirme, performans, kariyer ve eğitim gibi tüm insan kaynakları süreçlerinde sistemli ve süreç bazlı bir alt yapı oluşturup geliştirilmesini sağlamak,
 • Okullarımızın stratejik planları doğrultusunda açık iletişim, yaratıcılık ve yenilikçilik ortamı sağlayarak insan kaynağını yönlendirmek ve yönetmek,
 • Sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi desteklemek amacıyla sistemli mesleki eğitimlerin yanında çeşitli kişisel gelişim programları sağlayarak mesleki ve kişisel gelişimi sağlamak,
 • Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği politikaları doğrultusunda etkin bir çalışma ortamı sağlamak,
 • temel stratejimizdir.
 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000
 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000