Eğitim-Öğretim

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Bilim ve teknolojinin sürekli gelişim içinde olduğu çağımızda başarılı, deneyimli, uzman, çağdaş ve laik bir öğretim kadrosuyla geleceğin kültürlü, sosyal ve özgür düşünceli bireylerini yetiştiriyoruz. Etkin, öz benlik algısına sahip, problem çözme ve karar verme becerisi yüksek bireyler yetiştiren okulumuzda; eğitim yaratıcı, yenilikçi ve öğrencilerimizin kendini gerçekleştirmelerine fırsat yaratacak uygun ortamları hazırlar.

2017-2018 eğitim öğretim yılı başında kurulan NİÇEV Liseleri, üst düzey eğitimiyle seçkin üniversitelere öğrenci yetiştirmeyi hedefler. Tam öğrenme modelinin esas alındığı eğitim sistemiyle öğrencilere, alanlarında uzmanlaşmış nitelikli yönetici ve öğretim kadrosuyla bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve onu geliştirme becerileri kazandırılır.

 

ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÜST DÜZEY EĞİTİM

Öğrenci merkezli öğretim modeli ile her öğrencinin öğrenme stili tespit edilerek bu yönde zihinsel gelişimi ve becerileri artırılır. Bu sayede NİÇEV öğrencileri bilgiye sahip olmanın yanı sıra kendi özelliklerini tanıyan ve bu çerçevede çeşitli ders çalışma ve öğrenme yöntemlerini etkili bir şekilde kullanan bireyler olurlar.

9 ve 10. sınıflarda yoğun bir şekilde aktarılan temel bilgiler, 11 ve 12. sınıflarda test tekniklerinin öğrenmeyi görsellikle birleştiren bilgisayar destekli eğitim geliştirilmesine yönelik eğitim plus çalışmalarıyla desteklenir. Donanımlı laboratuvarlar, etüt çalışmaları olanaklarıyla zenginleştirilen öğretim, hafta sonu yapılan üniversite hazırlık kursları ile öğrencileri ulaşmak istedikleri hedeflere taşır. Akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra fiziksel, zihinsel ve psikolojik ilgi ve beklentilere yanıt verebilen, kapsamlı FEN-MATEMATİK-TÜRKÇE ve YABANCI DİL ağırlıklı bir öğretim programı uygulanır. Öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorun çözme, karar verme, öğrenmeyi öğrenme, etkili iletişim kurma, araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesi sağlanır. 

 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000
 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000