Yabancı Dil Eğitimi

1.YABANCI DİL (İNGİLİZCE) EĞİTİMİ

Ülkemizde gün geçtikçe önemi artan yabancı dil öğretimine uyum çerçevesinde, İngilizce öğretimine ana sınıfından başlayarak büyük önem verilmektedir. 7 milyara ulaşan dünya nüfusunun bilinen rakamlarla 430 milyona yakını İngilizce konuşuyor. Uluslararası düzeyde bir araştırma yaparken; bilim, kültür, tarih, sanat, konu ne olursa olsun kolayca ulaşabileceğiniz kaynakların büyük kısmı İngilizce. Çok açık ki dünyalı olmanın en önemli şartlarından biri İngilizceyi günün her anında kullanabilmek.

Ana sınıfından 8. sınıfın sonuna kadar uygulanan İngilizce programımız her seviyede sarmal bir biçimde ilerlemektedir. Yabancı dil öğretim sisteminde, ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımının daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi de aşılanmaktadır. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimi üzerinde de önemle durulmaktadır.

Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili çalışmalara ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Ayrıca sınıf içi oyunlar, canlandırmalar, sunumlar, iletişimsel dil öğretme ve öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktivitelerdir. Her sınıf düzeyinde öğrencilerimizin düzenli kütüphane ziyaretlerine de zaman ayrılmakta, öğrencilerimiz İngilizce kitap okumaya teşvik edilmektedir.

Ortaokulda her sınıf düzeyinde 10 saat İngilizce öğretimi yapılmaktadır. Bununla birlikte, okulumuza 5. sınıflarda başlayan ve İngilizce derslerinden desteğe gereksinim duyan öğrencilerimiz için oluşturulan sınıflarımızda, hafta içi 15 saat hafta sonu 5 saat ağırlıklı İngilizce programı uygulanmaktadır. Tüm sınıflarımızda dersler iki farklı İngilizce öğretmeni tarafından yapılmaktadır.

Öğrencilerin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınavlar, değerlendirme sınavı, ders içi etkinliklere katılım puanı ve proje ödevleri ile değerlendirilmektedir.

8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin liseye hazır bulunuşluk düzeylerini yakından izlemek için program dahilinde yazılı ve sözlü çalışmalar yapılmaktadır. Hazırlanan kitapçıkla 8. sınıf öğrencilerimizin tekrar çalışmaları sürdürülmekte, yazılı ve sözlü deneme sınavları uygulanmaktadır.

 

2.YABANCI DİL (ALMANCA) EĞİTİMİ

 

2. Yabancı Dil
Okulumuzda 5. sınıfta başlayan İkinci Yabancı Dil (Almanca) ders programı
öğrencilerimizin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine yönelik öğrenci
merkezli öğretim uygulamalarıyla sürdürülmektedir. Haftada iki saat yapılan derslerle
öğrencilerimizin ortaokulu A1 seviyesinde bitirerek öğrendikleri dili yüksek eğitim ve
profesyonel hayatlarında bir üst seviyeye taşımaları için gereken motivasyonu ve
altyapıyı kazanmaları hedeflenir.
Avrupa Dil Kriterleri uyarınca A1 seviyesinde öğrencilerimizin;


Temel kişisel bilgilerini paylaşarak kendisi ve çevresi hakkında konuşabilen,

 • Temel iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilen,
 • Kazandığı dil becerisini küresel vatandaş kimliğini oluştururken kullanan,
 • Çok dilliliğin kazandırdığı kültürel zenginliğin farkındalığıyla, kültürel çeşitliliğe
 • saygılı ve duyarlı,
 • Goethe Zertifikat A1 Aile Birleşim sınavına hazır bireyler olarak yetişmeleri


amaçlanmaktadır.

 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000
 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000