Öğrenci Kulüpleri

Okulumuzda öğrencilerimizin; paylaşımcı, katılımcı, sorgulayan, merak eden, özgüveni gelişmiş, üretken, yaratıcı düşünen, ana dilinde yetkin, yabancı dil becerileri gelişmiş, ilgi ve yeteneklerinin farkında olan, problem çözen, bilimsel düşünmeyi ön planda tutan, sosyal-duygusal becerileri güçlü, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan eğitim programımız akademik kadromuz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.

Öğretmenlerimiz, öğrencinin hazır bulunuşluğuna, ilgisine ve öğrenme şekline göre öğrenme içeriğini, sürecini, ürününü veya öğrenme ortamını farklılaştırarak her bir öğrencinin öğrenme yolculuğunu bireyselleştirmektedir.

Öğrencilerin var olan matematiksel becerilerinin geliştirilmesi ve üst düzey düşünme becerilerinin desteklenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzenlenen yarışmalara bireysel veya grup olarak katılım sağlanmaktadır. Bunlardan bazıları etkin geri bildirim verilerek becerilerin geliştirilmesini amaçlayan ve açık uçlu sorular yöneltilerek yapılan MATBEG, öğrencilerin kafasında yer etmiş olan “matematiğin zor ve sıkıcı” olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi, matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedefleyen Kanguru Matematik Türkiye Yarışması’dır. Aynı şekilde öğrencilerimizin sadece bilgi düzeyini değil analiz etme/problem çözme, sentez yapma, soru/hipotez/tahmin oluşturma, tasarlama/planlama, değerlendirme, sonuç çıkarma, genelleme, kanıtlama, transfer etme gibi üst düzey becerilerini de ölçen FENBEG ve OKUBEG yarışmalarıdır. 

Eğlenceli Bilim Etkinlikleri ile amacımız öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji dersini ve bilimi sevmelerine ve bu konudaki heyecanları keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Eğlenceli bilim setleri ile öğrencilerimiz, deneyler yaparak eğlenirken öğrenmekte ve öğrendiklerini günlük hayatlarına aktarmaktadırlar.

 

Okulumuzda alanında uzman, lisans mezunu öğretmenlerimiz tarafından aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütmekteyiz.

 • TÜRKÇE
 • HAYAT BİLGİSİ
 • MATEMATİK
 • SOSYAL BİLGİLER
 • FEN BİLİMLERİ
 • EĞLENCELİ BİLİM
 • BEDEN EĞİTİMİ
 • BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ
 • GÖRSEL SANATLAR
 • MÜZİK
 • DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
 • İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ
 • TRAFİK GÜVENLİĞİ
 • SATRANÇ
 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000
 • Stem School Label
 • Scientix
 • Competent
 • Google Workspace for Education
 • Academy
 • K12net
 • Pearson
 • Okulum Temiz
 • eTwinning
 • MEB
 • Eko Okul
 • Okuvaryum
 • Globed
 • Zspace
 • ETS TOEFL
 • Achieve3000